Onderhoud

Regelmatige inspecties en preventief onderhoud verkleinen de kans op onverwachte stilstand van werkmaterieel door slijtage of storing. Dat is belangrijk voor u als gebruiker, want alleen zo blijft de maximale inzetbaarheid van uw materieel en dus uw procesveiligheid gewaarborgd. Wij gebruiken uitsluitend originele of kwalitatief vergelijkbare onderdelen, waardoor u verzekerd bent van hoogwaardige materialen. En mocht er toch iets mis gaan, dan staan wij dag en nacht klaar om problemen direct te verhelpen. Dit kan variëren van een snelle, vakkundige reparatie ter plaatse tot intensievere (onderhouds-) werkzaamheden in onze werkplaats.

Stoof bemiddelt en adviseert bij de aanschaf van machines, waarbij wij ook het onderhoud kunnen verzorgen. Bovendien bieden wij de mogelijkheid tot het uitvoeren van een aankoopinspectie, indien gewenst met ingebruikname door een Notified Body, inclusief het aanleveren van alle benodigde papieren en documentatie. Daarnaast bieden wij mogelijkheden voor training van uw medewerkers.

Inspecties en Keuringen
Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het volgende in artikel 7.4a, lid 3: ”Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.” Zo geldt voor een hijskraan een inspectie interval van 1 jaar, zoals omschreven in het warenwetbesluit machines artikel 6d. Dit interval wordt ook gehanteerd voor hefwerktuigen.

Heeft u interesse in een door ons uitgevoerde onderhoudsbeurt, al dan niet in combinatie met een inspectie, neemt u dan contact met ons op: (0181) 41 14 15 of stuur een e-mail: info@stoof.nu